Gemeentelijke belastingen

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen en/of waterschapsbelastingen waarop verschillende heffingen voorkomen, zoals onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en hondenbelasting, zuiverings- of verontreinigingsheffing en watersysteemheffing. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

 

In het keuzemenu links kunt u specifieke onderwerpen aanklikken die met gemeentelijke belastingen te maken hebben en er zo meer over lezen.