Behandelt Sabewa Zeeland kwijtscheldingsverzoeken voor alle Zeeuwse gemeenten?

Sabewa Zeeland heeft met de niet-aangesloten gemeenten bij Sabewa Zeeland een dienstverleningsovereenkomst. Op basis daarvan behandelt Sabewa Zeeland de kwijtscheldingsverzoeken. Wij nemen niet de besluiten hierover. Dat doet de Invorderingsambtenaar of het College van B&W van uw gemeente.