Wie wordt gezien als eigenaar voor de belastingheffing?

Degene die een zakelijk recht heeft. Een zakelijk recht is bijvoorbeeld het eigendom, vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, opstalrecht, erfpacht en appartementsrecht. In de meeste gevallen ontvangt de eigenaar de belastingaanslag.