Belasting voor particulieren

Wie in de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen of Tholen woont, ontvangt van Sabewa Zeeland een belastingaanslag. Het totaalbedrag wat daarop genoemd is, bestaat uit twee delen. Een deel gemeentelijke belastingen en een deel waterschapsbelastingen. Het is een gecombineerde belastingaanslag. Alle correspondentie hierover verloopt via Sabewa Zeeland.

 

Wie niet in een van de bovenstaande gemeenten woont, ontvangt een aanslag waterschapsbelasting via Sabewa Zeeland. Op deze aanslag staat het totaalbedrag van de waterschapsbelasting die we heffen namens waterschap Scheldestromen. Correspondentie hierover verloopt via Sabewa Zeeland.

 

Selecteer in het menu links in welke gemeente u woont. Vervolgens ziet u de verschillende belastingsoorten. Klik op een belastingsoort als u er meer over wilt weten. 

 

Als u meer wilt weten over de waterschapsbelasting, klikt u op 'waterschap'.