Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding voor afvalstoffenheffing is mogelijk als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke dat zijn, leest u onder Kwijtschelding. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing voor het ophalen van grove huishoudelijke afvalstoffen, grof tuinafval en witgoed verlenen wij geen kwijtschelding.