Wat is afvalstoffenheffing?

De gemeente is verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen en deze te verwerken. Hiervoor wordt voor iedere woning in de gemeente afvalstoffenheffing in rekening gebracht.