Krijg ik vermindering van rioolheffing als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?

Als u geen gebruiker meer bent, eindigt de belastingplicht voor het gebruikersgedeelte van de rioolheffing. De aanslag wordt dan verminderd. U betaalt alleen de gebruikersbelasting voor de maanden in het jaar dat u wel gebruiker was.