Wat is rioolheffing?

Het is een belasting die gebruikt wordt om de kosten te bestrijden die de gemeente heeft aan:

 

  • de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, plus de zuivering van huishoudelijk afvalwater;
  • de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, plus het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.