Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding voor afvalstoffenheffing is mogelijk indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke dat zijn kunt u lezen onder Kwijtschelding. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing voor het ophalen van grove huishoudelijke afvalstoffen, grove tuinafval en witgoed wordt geen kwijtschelding verleend.