Moet ik ook betalen als ik geen huisvuil heb?

Ja. Ook al biedt u geen huisvuil aan, u moet toch afvalstoffenheffing betalen. U heeft namelijk wel de mogelijkheid om huisvuil aan de bieden aan de vuilnisdienst.