Ontheffing

Als het aantal personen in de loop van het jaar verandert, wijzigt de tariefscategorie niet. Wie in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente of inwonend wordt, krijgt automatisch ontheffing. Dat geldt voor het aantal volle maanden dat er nog overblijft na verhuizing. Het totaaltarief wordt gedeeld door twaalf (maanden) en vermenigvuldigd met het aantal resterende volle maanden. Bij verhuizing binnen de gemeente wordt geen nieuwe aanslag opgelegd. De oorspronkelijk opgelegde aanslag geldt dan ook voor het nieuwe adres.