Wie ontvangt de aanslag?

De hoofdgebruiker ontvangt de aanslag afvalstoffenheffing. Ook al biedt u geen afvalstoffen aan. Zolang u in de gelegenheid bent om afvalstoffen mee te geven omdat uw woning aan de ophaalroute ligt, bent u belastingplichtig. Als u zich in de gemeente vestigt, betaalt u afvalstoffenheffing voor het aantal volle maanden dat nog volgt in dat jaar. De totale aanslag is gebaseerd op twaalf maanden. U betaalt daar dus een bepaald deel van, afhankelijk van in welke maand u zich in de gemeente vestigt. Standaard ontvangt u één GFT-, één restafval- en een papiercontainer.