Eigenaar

Niet alleen de eigenaar kan eigenarenbelasting opgelegd krijgen. Wie een recht van erfpacht, opstal, gebruik en bewoning of een ander zakelijk recht op de onroerende zaak heeft, kan belastingplichtig zijn. Een eigenaar van een niet-woning (zoals een bedrijfspand) die ook gebruiker is van de niet-woning, ontvangt een aanslag voor beide onroerende-zaakbelastingen.