Waterschap

Wilt u weten wat de taken van het waterschap zijn en waarom u waterschapsbelastingen betaalt? Klik dan hier. Of lees direct in deze brochures over wat het waterschap allemaal met uw belastinggeld doet. Begroting 2019 en Jaarrrekening 2018.

Klik verder in het menu links voor meer informatie per belastingsoort.