Wie moet watersysteemheffing ingezetenen betalen?

U betaalt watersysteemheffing ingezetenen als u op 1 januari bewoner (huurder of woningeigenaar) bent van een zelfstandige woonruimte. Als u (en overige leden van uw huishouden) keuken, toilet of douche met anderen deelt, zijn de volgende situaties mogelijk:

  • U bent kostganger of woont in bij anderen. De hoofdbewoner ontvangt een aanslag.
  • U huurt gezamenlijk met anderen een woonruimte en deelt sanitaire voorzieningen. Eén van de bewoners ontvangt een aanslag