Is het voor de watersysteemheffing gebouwd van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?

Nee. De WOZ-waarde is bepalend.