Kan ik bezwaar maken tegen de aanslag watersysteemheffing gebouwd?

Ja. Als u het niet eens bent met de belastingen op het aanslagbiljet dan kunt u bezwaar maken. Dit kan echter niet tegen het tarief van de Watersysteemheffing gebouwd. De tarieven zijn namelijk door het Waterschapsbestuur vastgesteld. Heeft u een bezwaar tegen de waarde en woont u in de gemeente Goes, Kapelle, Hulst, Sluis, Terneuzen, Tholen, Borsele of Reimerswaal? Dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking bij Sabewa Zeeland. Woont u in een andere gemeente? Dan gaat u naar uw eigen woongemeente.. Maak bezwaar binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet door een bezwaarschrift in te dienen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, vraag dan om uitstel van betaling. Het snelst bezwaar maken doet u door in te loggen in het digitaal loket. U maakt bezwaar door het invullen van het reactieformulier.