Waarom moet ik belasting watersysteemheffing betalen?

Waterschap Scheldestromen zorgt voor het onderhoud van dijken en duinen. Ook houden ze gemalen, sluizen en stuwen in bedrijf. Het schoonhouden van sloten behoort ook tot hun taak. Via de watersysteemheffing gebouwd betaalt u mee aan de kosten hiervoor.