Tarieven waterschap

De tarieven voor 2019 staan weergegeven in de onderstaande tabel. Ter vergelijking vindt u er ook de tarieven van 2016, 2017 en 2018.

  

Soort belasting Heffingseenheid 2016 2017 2018 2019 2020
Watersysteemheffing ingezetenen woonruimte € 94,34 € 99,58

 

€ 105,22    

€ 107,85  € 112,24
Watersysteemheffing ongebouwd hectare € 72,60 € 75,12 € 77,76 €  79,89  € 85,35
Watersysteemheffing natuurterreinen hectare € 7,85 € 8,16 € 7,69 €  7,94  € 8,18
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde

0,05815%

 0,0584%

 0,0583%

 0,05660%

 0,05589%
Zuiveringsheffing vervuilingseenheid

 

€ 55,72

 

€ 57,61

€ 58,26

€ 59,97

 € 62,36
Verontreinigingsheffing  vervuilingseenheid

 

€ 55,72

 

€ 57,61

€ 58,26

€ 59,97

 € 62,36
Openbare verharde wegen hectare €145,20 € 150,24       € 155,52

 

€ 159,78

 

 € 170,70

 

Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.