Aangifteformulier hondenbelasting

Kunt u nog niet inloggen in het digitaal loket? En wilt u alvast uw hond(en) aanmelden bij ons? Doe dit dan via dit formulier.

 

 

Ondergetekende

verklaart houder te zijn van 1 of meer honden;