Als iemand overlijdt, wijzigt dan de aanslag?

Als een persoon is overleden, kan dit gevolgen hebben voor de belastingaanslag. Dit heeft alleen invloed als belanghebbende zelf overlijdt of als de overledene een 2-persoonshuishouden heeft. Meld het overlijden bij de gemeente. De gemeente meldt dit aan ons. U ontvangt hierover automatisch bericht.