Heeft een echtscheiding gevolgen voor de waterschapsbelastingen?

Als deze persoon verhuist naar een andere waterschap, dan wordt de zuiveringsheffing automatisch verminderd. U hoeft hiervoor niets te doen. Bij een verhuizing binnen het waterschap vermindert de aanslag niet. Degene die verhuist krijgt dan volgend jaar een aanslag voor het nieuwe adres. De belastingaanslag verhuist als het ware mee. Staat de aanslag op naam van degene die achterblijft? Dan krijgt deze meestal geen teruggave. Wel krijgt u vermindering van de zuiveringsheffing als u alleen komt te wonen.