In de maand mei zijn er door Sabewa Zeeland geen verminderingen verstuurd specifiek voor de hondenbelasting over de belastingjaren 2022 en 2023. Hierdoor kan het voorkomen dat u een vermindering of een teruggave verwacht voor de hondenbelasting en dat u deze niet ontvangen heeft. Wanneer dit het geval is hoeft u hierover geen contact op te nemen met Sabewa Zeeland.

In de maand juni worden deze wel verwerkt en ontvangt u hier uiterlijk eind juni bericht over.