Betalingsregeling bij afwijzing beroep

Bent u het niet eens bent met de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. 

Als uw beroep is afgewezen, kunt u een verzoek tot een betalingsregeling indienen. U kunt uw verzoek sturen door het contactformulier Innen in te vullen.