Ik woon niet in de gemeente Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen of Tholen

Bent u het niet eens bent met de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. 

Sabewa Zeeland behandelt wel uw beroepschrift, maar neemt geen beslissing voor het gedeelte met betrekking tot de gemeentelijke belastingen. Sabewa Zeeland neemt wel de beslissing voor het gedeelte met betrekking tot de waterschapsbelastingen. De beslissing op het beroepschrift voor het gedeelte met betrekking tot de gemeentelijke belastingen wordt genomen door het College van B&W van uw gemeente.

U ontvangt dus twee uitspraken: voor de waterschapsbelasting ontvangt u een uitspraak van het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland, voor de gemeentelijke belastingen ontvangt u een uitspraak van het College van B&W.