Voorwaarden

Bent u het niet eens bent met de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. 

In een administratief beroepschrift moet in ieder geval het volgende vermeld staan:

  • naam en adres;
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven;
  • een kopie van de afwijzing van het kwijtscheldingsverzoek;
  • de reden(en) van beroep;
  • uw handtekening.

Als u stukken heeft die uw reden(en) van beroep ondersteunen, dan kunt u hiervan een kopie bijsluiten.

Indien wij voor de beoordeling van uw beroepschrift nog nadere documenten nodig hebben, ontvangt u hiervan bericht.