Geldt studiefinanciering ook als inkomen?

Studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs en lening) telt mee als inkomen. Inkomsten uit bijbaantjes tellen ook mee als inkomen. De ouderbijdrage telt niet mee. U moet deze inkomsten wel opgeven, zodat duidelijk is waar u uw uitgaven van betaalt.