_

Controles in het kader van de Wet waardering onroerende zaken

Van 17 september tot en met 21 september voeren medewerkers van 4Value B.V. in opdracht van Sabewa Zeeland controles uit in  de kernen Clinge, Kloosterzande en Sint Jansteen. Het doel van deze controles is om de kwaliteit van de objectkenmerken ten behoeve van de waardering van woningen voor de Wet WOZ te verbeteren.

 

Inpandige opname
Om een beter beeld te krijgen van de waarde van uw woning, kan het nodig zijn dat de controleur uw
woning betreedt. De controleur zal in dat geval uiteraard om uw toestemming vragen en zich
identificeren. De controleurs beschikken hiervoor over een legitimatiebewijs van Sabewa Zeeland.
Daarnaast zal de controleur aan u uitleggen waarom hij uw woning wil betreden.

 

Meer informatie
Heeft u vragen over de controles? Neem dan contact op met het team waarderen van Sabewa Zeeland via telefoonnummer 088 999 5807.