_

Sabewa Zeeland verstuurt gecombineerde belastingaanslagen 2018

Eind februari 2018 ontvangen inwoners uit de gemeenten Borsele, Hulst, Goes,
Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen de belastingaanslag. Dit is een
gecombineerde aanslag. Zowel de gemeentelijke belastingen als de
waterschapsbelastingen staan op de aanslag.

 

Eind maart 2018 valt de aanslag waterschapsbelasting op de mat in de gemeenten
Vlissingen, Middelburg, Veere, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. De inwoners van
deze gemeenten ontvangen de aanslag voor de gemeentelijke belastingen niet van Sabewa
Zeeland, maar van de eigen gemeente.

 

Aanslag in Berichtenbox of op de mat
Als u bent aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid voor Sabewa Zeeland, dan
ontvangt u de aanslag alleen digitaal in de berichtenbox. Als u niet bent aangemeld voor
de berichtenbox, dan ontvangt u de belastingaanslag per post.
De Berichtenbox vindt u op mijnoverheid.nl. U kunt daar inloggen met uw DigiD-inlognaam
en –wachtwoord. Onder Instellingen vinkt u aan van welke organisaties u digitale post wilt
ontvangen. Ook kunt u aangeven of u een melding per e-mail wilt ontvangen op het
moment dat er een nieuw bericht in de Berichtenbox is geplaatst. In het menu-onderdeel
Berichtenbox vindt u de correspondentie van de aangevinkte organisaties.

 

Heeft u vragen?
U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur telefonisch contact opnemen met Sabewa
Zeeland of u kunt een e-mail sturen naar info@sabewazeeland.nl. Op de website
sabewazeeland.nl kunt u ook informatie en formulieren vinden. Op het aanslagbiljet staat
een nadere toelichting over de bereikbaarheid per e-mail en telefoon.

 

Betaling
De betaling van de termijnbedragen regelt u zelf door een automatische incasso af te
geven of door het bedrag over te maken vóór de genoemde vervaldata. De vervaldata
staan rechtsboven op het aanslagbiljet. Bij een automatische incasso wordt het bedrag in 9
termijnen afgeschreven. De afschrijving gebeurt aan het eind van de maand, startend in
maart. Het gehele bedrag is dan eind 2018 volledig betaald.

 

Kwijtschelding
Als u recht hebt op automatische kwijtschelding, dan ziet u dit op de aanslag. Achter de
belastingsoorten waarvoor kwijtschelding verleend wordt, staat een bedrag van € 0.

 

Rechtstreeks contact taxateur
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? U kunt uw vragen over het tot stand komen van
de WOZ-waarde rechtstreeks stellen aan de taxateur via tel. 088-9995800, kies vervolgens
voor optie 2 Waarderen.