_

Inlichtingenformulier huurgegevens bedrijfspanden t.b.v. Wet WOZ

Sabewa Zeeland verstuurt in week 39 en 40 aan de eigenaren van bedrijfspanden, binnen de 8 deelnemende gemeenten, brieven waarin wordt gevraagd om een online inlichtingenformulier in te vullen.

 

In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken jaarlijks opnieuw moet worden vastgesteld. Op grond van artikel 3 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ is Sabewa Zeeland verplicht namens deze gemeenten marktgegevens te verzamelen, te registreren en te analyseren. Dit wordt de permanente marktanalyse genoemd. Deze marktgegevens betreffen met name de verkoop en verhuur van onroerende zaken.

 

Online inlichtingenformulier

U kunt het online inlichtingenformulier alleen digitaal invullen met de aan u verstrekte inlognaam en wachtwoord.

Vragen

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u bellen met de medewerkers van Sabewa Zeeland op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur, bereikbaar op telefoonnummer: 088-999 5800, kies waarderen.