_

Ik heb een aanslag over een vorig of eerder jaar ontvangen

Dat is mogelijk. Wij streven ernaar om aanslagen op te leggen in het belastingjaar waarover de belasting wordt geheven. Maar soms beschikt Sabewa Zeeland niet op tijd over alle gegevens. Dan wordt de aanslag later opgelegd. Ook kan op basis van een controle blijken dat bepaalde adressen nog geen aanslag hebben ontvangen. De wet biedt de mogelijkheid om deze aanslagen dan alsnog op te leggen. U kunt Sabewa Zeeland verzoeken om een betalingsregeling via het contactformulier Innen.