_

Wie wordt gezien als eigenaar voor de belastingheffing?

Dat is de persoon die het eigendom heeft, maar ook degene die een zakelijk recht heeft, zoals het vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, opstalrecht, erfpacht en appartementsrecht.