_

Uitzonderingen

Afval scheiden in de keuken
Huishoudens die gebruik maken van verzamelcontainers kunnen deelnemen aan de proef “Afval scheiden in de keuken”. Deze huishoudens worden geacht hun Groente en Fruitafval te scheiden van het restafval en apart aan te bieden. Deze huishoudens krijgen hiervoor een korting op de afvalstoffenheffing van € 20,-.

 

Medisch afval
Huishoudens die te maken hebben met extra medisch afval hebben niet altijd de mogelijkheid om het aantal aanbiedingen van de restafvalcontainer te verminderen. Voor deze huishoudens is een aparte regeling vastgesteld. Wanneer voldaan wordt aan vastgestelde voorwaarden, kunnen zij korting krijgen op het variabele tarief.

Voor meer informatie over bovengenoemde uitzonderingen kunt u contact opnemen met de gemeente Kapelle via 14 0113.