_

Wat is afvalstoffenheffing?

De gemeente is verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen en te verwerken. Hiervoor wordt bij ieder huishouden in de gemeente afvalstoffenheffing in rekening gebracht.