_

Betaal ik voor het hele jaar OZB als ik in de loop van het jaar verhuis?

De situatie op 1 januari bepaalt de OZB. Dat betekent dat degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is de aanslag voor dat hele jaar betaalt. Een verkoop of verhuizing na 1 januari verandert dit niet. Wel is het gebruikelijk dat bij verkoop de notaris een deel van de eigenarenbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Dit is iets tussen koper en verkoper, de gemeente of Sabewa Zeeland staan hier buiten.