_

Gebruiker

Het gebruikersdeel geldt alleen voor niet-woningen. Ook als een onroerende zaak voor een deel woning en een deel niet-woning is (zoals een bedrijf met woongedeelte) wordt het gebruiksdeel niet voor de woningdelen opgelegd. De waarde van het woongedeelte wordt dan van de totale WOZ-waarde gehaald. Het gebruikersdeel van de OZB wordt in die gevallen op basis van een lager waarde opgelegd.