_

Wat gebeurt er met de opbrengsten van de precariobelasting?

Meestal wordt de belasting geheven in het kader van regulering.