Inlichtingenformulier WOZ

Sabewa Zeeland heeft aan nieuwe eigenaren binnen de samenwerkende gemeenten, die de afgelopen maanden een pand hebben gekocht, brieven verstuurd waarin wordt gevraagd om een online inlichtingenformulier in te vullen.

In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat jaarlijks, de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken opnieuw moet worden vastgesteld. Op grond van artikel 3 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ is Sabewa Zeeland namens deze gemeenten marktgegevens, zoals de gegevens over de aankoop van uw pand, te verzamelen, te registreren en te analyseren. Dit wordt de permanente marktanalyse genoemd. De marktgegevens met betrekking tot verkooptransacties ontvangt de gemeente van het Kadaster.

Online inlichtingenformulier

U kunt het online inlichtingenformulier alleen digitaal invullen met de aan u verstrekte inlognaam en wachtwoord.

Vragen

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u bellen met de medewerkers van Sabewa Zeeland op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur, bereikbaar op telefoonnummer: 088-999 5800, kies waarderen.