_

Tarieven gemeente Goes 2015

Soort belasting Heffingseenheid Tarief
Onroerende zaakbelasting
Eigenaren woning Woz-waarde 0,1392%
Eigenaren niet-woning, woz-waarde Woz-waarde 0,2363%
Gebruikers, woz waarde Woz-waarde 0,1807%
Rioolheffing
Eigenarendeel woning Woz-waarde 0,0258%
Eigenarendeel niet-woning Woz-waarde 0,0251%
Gebruikersdeel woning Woz-waarde 0,0258%
Gebruikersdeel niet-woning Woz-waarde 0,0251%
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden   € 186,00
Meerpersoonshuishouden   € 248,40
Forensenbelasting
Eigenaar 2e woning    
minder dan €98.000,- Woz-waarde € 245,95
van €98.000,- tot €111.000,- Woz-waarde € 255,45
van €111.000,- tot €123.000,- Woz-waarde € 268,30
van €123.000,- tot €182.000,- Woz-waarde € 345,90
vanaf €182.000,- Woz-waarde € 384,70
Toeristenbelasting
Per overnachting per persoon   € 0,74
Watertoeristenbelasting
Per overnachting per persoon   € 1,02
Reclamebelasting
Reclame-object oppervlakte:  
tot 0,04 m2 € 0,00
van 0,04 tot 10 m2 € 794,00
van 10 tot 25  m2 € 2.780,00
vanaf 25 m2 € 5.559,00
Precariobelasting Per dag Per week Per maand Per jaar
Algemeen tarief        
1. Voorwerpen voor zover het bijzonder tarief niet van toepassing is   € 6,70 € 16,65 € 66,90
Bijzonder tarief        
2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is   € 0,50 € 1,20 € 8,40
2.2 Indien voorwerpen bedoeld onder 2.1 worden aangetroffen tbv bouwwerken in een bestemmingsplan of een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan   € 0,38 € 0,75 € 3,35
2.3 Schutting of omkasting van bouw- en daarmee samenhangende werken, alsmede voor hethebben van een steiger, hieronder te verstaan 2 of meer schragen of ladders onderling door een of meer planken verbonden, wanneer de schutting, omkasting of steiger in het geheel lang is.  

€2,15 

€4,05 

€ 6,10

   
3. Schut, schoor of paal   € 0,85 € 3,40 € 6,80
4. Windscherm     € 7,40  
5. Rijwielhek, rijwielstandaard of dergelijk voorwerp     € 1,60  
6. Draden, buizen, kabels     € 0,70 € 3,30
7. Tank in de grond ter bewaring van vloeistoffen, anders bedoeld dan onder 8. en 9.       € 15,25
8. Bezink- of vergaarput in de grond       € 7,40
9. Voorwerpen verband houdende met een installatie voor de levering van benzineof anderemotorbrandstoffen, olie, lucht of water        
9.1 Vast aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie       €149,70
9.2 Verplaatsbaar aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie       € 29,75
9.3 Aftappunt voor lucht en water       € 14,90
9.4 Vulput       € 4,75
9.5 Tank voor benzine, olie, gas of andere brandstoffen       € 21,75
9.6 Leiding       €3,10 / €1,60
10 Automatisch verkooptoestel       € 68,05
11 Hijsbalk       € 14,90
12 Boord, lichtbalk, uithangbord, uithangteken, gevelbord, gevelplaat of andere tot reclame-doeleinden gebezigde voorwerpen indien de grootste afmeting van het voorwerp bedraagt:     € 3,20 € 30,50
Voor elke meter boven de eerste meter     € 1,60 € 15,35
13.1 Zonnescherm of markies met handelsdoeleinden       € 7,40
13.2 Zonnescherm of markies zonder handelsdoeleinden       € 3,05
14 Spandoek   €10,15 € 20,55 € 48,20
15 Transportbaan of dergelijke inrichting       € 7,35
16 Brug       € 7,35
17 Luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken bij een oppervlakte van ten hoogste 5m2       € 10,15
Voor elke meter boven een oppervlakte van 5m2       € 3,25
18.1 Afmeerpaal in het water met een overschrijding tot 1 meter       € 76,05
18.2 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 1 tot 2 meter       €139,60
18.3 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 2 tot 3 meter       €204,20
18.4 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 3 tot 4 meter       €267,75
19 Kramen/spandoeken e.d. worden gemeten aan de langste zijden € 1,80 € 7,10    
Terrassen op de Grote Markt     € 9,90 € 77,45
Terrassen andere plaatsen     € 5,20 € 46,50