_

Tarieven gemeente Goes 2017

Soort belasting Heffingseenheid Tarief
Onroerende zaakbelasting
Eigenaren woning Woz-waarde 0,1399%
Eigenaren niet-woning, woz-waarde Woz-waarde 0,2491%
Gebruikers, woz waarde Woz-waarde 0,1905%
Rioolheffing
Eigenarendeel woning Woz-waarde 0,0426%
Eigenarendeel niet-woning Woz-waarde 0,0435%
Gebruikersdeel woning Woz-waarde 0,0426%
Gebruikersdeel niet-woning Woz-waarde 0,0435%
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden   € 201,60
Meerpersoonshuishouden   € 268,80
Geen personen ingeschreven in het GBA   € 201,60
Hondenbelasting
Per hond   € 62,00
Kennel (kennelregistratie)   € 267,00
Forensenbelasting
Eigenaar 2e woning    
minder dan €100.000,- Woz-waarde € 251,50
van €100.000,- t/m €112.000,- Woz-waarde € 261,25
van €113.000,- t/m € 124.000,- Woz-waarde € 274,35
van €125.000,- t/m € 184.000,- Woz-waarde € 353,75
vanaf €185.000,- Woz-waarde € 393,40
Toeristenbelasting
Per overnachting per persoon   € 0,75
Watertoeristenbelasting
Per etmaal   € 1,03
Reclamebelasting
Reclame-object oppervlakte:  
tot 0,04 m2 € 0,00
van 0,04 tot 10 m2 € 843,00
van 10 tot 25  m2 € 2.949,00
vanaf 25 m2 € 5.897,00
Precariobelasting Per dag Per week     Per maand   Per jaar        
Algemeen tarief        
1. Voorwerpen voor zover het bijzonder tarief niet van toepassing is   € 6,95 € 17,25 € 69,25
Bijzonder tarief        
2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is   € 0,50 € 1,25 € 8,70
2.2 Indien voorwerpen bedoeld onder 2.1 worden aangetroffen tbv bouwwerken in een bestemmingsplan of een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan   € 0,39 € 0,80 € 3,45
2.3 Schutting of omkasting van bouw- en daarmee samenhangende werken, alsmede voor het   € 2,25    
hebben van een steiger, hieronder te verstaan 2 of meer schragen of ladders onderling door    € 4,20    
een of meer planken verbonden, wanneer de schutting, omkasting of steiger in het geheel lang is   € 6,35    
3. Schut, schoor of paal   € 0,90 € 3,55 € 7,05
4. Windscherm     € 7,70  
5. Rijwielhek, rijwielstandaard of dergelijk voorwerp     € 1,70  
6. Draden, buizen, kabels     € 0,75 € 3,40
7. Tank in de grond ter bewaring van vloeistoffen, anders bedoeld dan onder 8. en 9.       € 15,80
8. Bezink- of vergaarput in de grond       € 7,70
9. Voorwerpen verband houdende met een installatie voor de levering van benzineof andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water        
9.1 Vast aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie       € 155,00
9.2 Verplaatsbaar aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie       € 30,80
9.3 Aftappunt voor lucht en water       € 15,40
9.4 Vulput       € 4,95
9.5 Tank voor benzine, olie, gas of andere brandstoffen       € 22,50
9.6 Leiding       €3,20 / €1,70
10 Automatisch verkooptoestel       € 70,45
11 Hijsbalk       € 15,40
12 Boord, lichtbalk, uithangbord, uithangteken, gevelbord, gevelplaat of andere tot reclamedoeleinden gebezigde voorwerpen indien de grootste afmeting van het voorwerp bedraagt:     € 3,25 € 31,60
Voor elke meter boven de eerste meter     € 1,65 € 15,90
13.1 Zonnescherm of markies met handelsdoeleinden       € 7,70
13.2 Zonnescherm of markies zonder handelsdoeleinden       € 3,20
14 Spandoek   € 10,45 € 21,05 € 49,90
15 Transportbaan of dergelijke inrichting       € 7,60
16 Brug       € 7,60
17 Luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken bij een oppervlakte van ten hoogste 5m2       € 10,55
Voor elke meter boven een oppervlakte van 5m2       € 3,35
18.1 Afmeerpaal in het water met een overschrijding tot 1 meter       € 78,70
18.2 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 1 tot 2 meter       € 144,50
18.3 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 2 tot 3 meter       € 211,40
18.4 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 3 tot 4 meter       € 277,20
19 Kramen/spandoeken e.d. worden gemeten aan de langste zijden € 1,85 € 7,35    
Terrassen op de Grote Markt     € 10,25 € 80,20
Terrassen andere plaatsen     € 5,40 € 48,15