_

Tarieven gemeente Sluis 2017

Soort belasting Heffingseenheid Tarief               
Onroerende zaakbelasting
Eigenaren woning Woz-waarde 0,1135%
Eigenaren niet-woning Woz-waarde 0,1953%
Gebruikers Woz-waarde 0,1593%
Rioolheffing
Gebruiker, bij waterverbruik: Oppervlakte  
0 t/m 300 m3 € 245,20
van >300 t/m 1.000  m3 € 712,65
van >1.000 t/m 2.500  m3 € 1.041,85
van > 2.500 t/m 5.000 m3 € 1.489,05
vanaf >5.000* m3 € 1.489,05
*vermeerderd per m3 boven de 5000m3   € 0,25
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden   € 209,55
Tweepersoonshuishouden   € 257,85
Meerpersoonshuishouden   € 286,70
Vakantiewoningen   € 286,70
Hondenbelasting
1 hond   € 59,25
2e en elke volgende hond   € 109,95
Kennel (kennelregistratie)   € 211,50
Forensenbelasting
2e woning    
minder dan €51.000,- Woz-waarde € 319,20
van €51.000,- tot €100.000,- Woz-waarde € 372,40
van €100.000,- tot €250.000,- Woz-waarde € 505,40
vanaf €250.000,- Woz-waarde € 638,40
Toeristenbelasting
Campings, minicampings, watertoeristen per overnachting per persoon   € 1,15
Hotels, pensions, recreatiewoningen per overnachting per persoon   € 1,20
Niet beroepsmatig verhuurde ruimten per overnachting per persoon   € 1,20
Watertoeristenbelasting
Per persoon per etmaal   € 1,15
Reclamebelasting Per jaar Per maand
Tariefgebied 1 (kern Oostburg) Opp. openbare aankondiging:    
tot 0,1 m2 nihil nihil
van 0,1 m2 tot 15 m2 € 908,20 € 76,00
van 15 m2 tot 25 m2 € 1.012,05 € 84,00
vanaf 25 m2 € 1.219,65 € 102,00
Tariefgebied 2 (bedrijventerrein Oostburg) Opp. openbare aankondiging:    
tot 0,1 m2 nihil nihil
van 0,1 m2 tot 15 m2 € 726,55 € 61,00
van 15 m2 tot 25 m2 € 809,60 € 67,00
vanaf 25 m2 € 975,70 € 81,00
Precariobelasting
Installaties voor het al dan niet automatisch atappen van motorbrandstoffen, olie, lucht of water  
Een aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie, per aftappunt, per jaar € 149,85
Een aftappunt (incl toebehoren) voor lucht of water, per aftappunt, per jaar € 42,85
Een tank voor bewaring van vloeistoffenvoor elke m3 inhoud van de tank, per jaar € 17,10
Terrassen; tarief voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven een terras voor:  
de bebouwde kom Sluis, per m2 per maand € 4,50
Kaai, Spuiplein en Oranjeplein Breskens, per m2 per maand € 3,40
Boul. de Wielingen Cadzand-bad, per m2 per maand € 3,40
Ledelplein, Markt, Erasmusstraa, Raadhuisplein en Eenhoornplantsoen Oostburg,   
per m2 per maand € 2,70
overige locatie, per m2 per maand € 2,30
Incidenteel terras, per dag per 10 m2 € 20,70
Reclameobjecten  
Voor het hebben van reclameborden, uithangborden, verkoopautomaten, lichtbakken,lichtreclame, vitrines, lampen of lantaarns met opschrift of reclame e.d., per stuk per jaar  € 34,00
Overige voorwerpen  
Zonneschermen en luifels, per stuk per jaar € 29,10
Uitgestalde zaken langs en aan gevels, per m2 per jaar € 4,35
Steigers, stellingen, bouwketen, schaftwagens, containers, afbouw- en bouwmaterialen of door afrastering t.b.v. de uitvoering van bouw-, verbouw- of onderhoudswerkzaamheden, per m2 per week € 2,15 
Een vetvang put, per stuk per jaar € 51,45
Hobbelmachines e.d., per stuk per jaar € 21,55
Voorwerpen t.b.v. een vast standplaats voor de verkoop van waren op één dag per week gedurende meerdere weken per jaar:  
* <5 m2, per maand € 36,45
* >5 m2, per maand € 72,85
Voorwerpen t.b.v. een vast standplaats voor de verkoop van waren op ≥2 dagen per week gedurende meerdere weken per jaar:  
* <5 m2, per maand € 72,85
* >5 m2, per maand € 145,65
Voorwerpen t.b.v. een incidentele stnadplaats voor de verkoop van waren, per plaats per dag, per 4 strekkend meter  € 9,20
Voorwerpern t.b.v. een standplaats anders dan voor de verkoop van waren, per 10m2 per dag  € 6,75
Het hebben van maximaal 10 waterfietsen in het kanaal Sluis-Brugge, per jaar € 449,75
Het hebben van voorwerpen t.b.v. attracties bij evenementen zoals snoepkraam, draaimolen, schiettent, springkussen, etc., per attractie per dag € 18,55 
Het innemen van een standplaats voor circussen, stuntgroepen en tenten (zoals stuntcarshows, luchtacrobatiek, bungyjumping, e.d.):  
*Per attractie <100 m2, per dag € 81,60
*Per attractie >100 m2, per dag € 113,45
Het hebben van ondergrondse afvalcontainer, per m3 per jaar € 124,55