_

Tarieven gemeente Goes

Tarieven 2016 Belastingen gemeente Goes
Soort belasting Heffingseenheid Tarief
Onroerende zaakbelasting
Eigenaren woning Woz-waarde 0,1402%
Eigenaren niet-woning, woz-waarde Woz-waarde 0,2417%
Gebruikers, woz waarde Woz-waarde 0,1848%
Rioolheffing
Eigenarendeel woning Woz-waarde 0,0267%
Eigenarendeel niet-woning Woz-waarde 0,0264%
Gebruikersdeel woning Woz-waarde 0,0267%
Gebruikersdeel niet-woning Woz-waarde 0,0264%
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden   € 188,40
Meerpersoonshuishouden   € 251,40
Geen personen ingeschreven in het GBA   € 188,40
Forensenbelasting
Eigenaar 2e woning    
minder dan €98.000,- Woz-waarde € 249,00
van €98.000,- t/m €111.000,- Woz-waarde € 258,65
van €112.000,- t/m € 123.000,- Woz-waarde € 271,65
van €124.000,- t/m € 182.000,- Woz-waarde € 350,25
vanaf €183.000,- Woz-waarde € 389,50
Toeristenbelasting
Per overnachting per persoon   € 0,75
Watertoeristenbelasting
Per overnachting per persoon   € 1,03
Reclamebelasting
Reclame-object oppervlakte:  
tot 0,04 m2 € 0,00
van 0,04 tot 10 m2 € 818,00
van 10 tot 25  m2 € 2.863,00
vanaf 25 m2 € 5.726,00
Precariobelasting Per dag Per week Per maand Per jaar
Algemeen tarief        
1. Voorwerpen voor zover het bijzonder tarief niet van toepassing is   € 6,90 € 17,10 € 68,55
Bijzonder tarief        
2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is   € 0,50 € 1,20 € 8,60
2.2 Indien voorwerpen bedoeld onder 2.1 worden aangetroffen tbv bouwwerken in eenbestemmingsplan of een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan   € 0,39 € 0,80 € 3,45
2.3 Schutting of omkasting van bouw- en daarmee samenhangende werken, alsmede voor het hebben van een steiger, hieronder te verstaan 2 of meer schragen of ladders onderling door een of meer planken verbonden, wanneer de schutting, omkasting of steiger in het geheel lang is.  

€ 2,20

€ 4,15

€ 6,25

   
3. Schut, schoor of paal   € 0,90 € 3,50 € 7,00
4. Windscherm     € 7,60  
5. Rijwielhek, rijwielstandaard of dergelijk voorwerp     € 1,65  
6. Draden, buizen, kabels     € 0,70 € 3,40
7. Tank in de grond ter bewaring van vloeistoffen, anders bedoeld dan onder 8. en 9.       € 15,65
8. Bezink- of vergaarput in de grond       € 7,60
9. Voorwerpen verband houdende met een installatie voor de levering van benzineof anderemotorbrandstoffen, olie, lucht of water        
9.1 Vast aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie       € 153,45
9.2 Verplaatsbaar aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie       € 30,50
9.3 Aftappunt voor lucht en water       € 15,25
9.4 Vulput       € 4,90
9.5 Tank voor benzine, olie, gas of andere brandstoffen       € 22,30
9.6 Leiding       €3,15 / €1,65
10 Automatisch verkooptoestel       € 69,75
11 Hijsbalk       € 15,25
12 Boord, lichtbalk, uithangbord, uithangteken, gevelbord, gevelplaat of andere tot reclamedoeleinden gebezigde voorwerpen indien de grootste afmeting van het voorwerp bedraagt:     € 3,25 € 31,30
Voor elke meter boven de eerste meter     € 1,65 € 15,75
13.1 Zonnescherm of markies met handelsdoeleinden       € 7,60
13.2 Zonnescherm of markies zonder handelsdoeleinden       € 3,15
14 Spandoek   € 10,45 € 21,05 € 49,45
15 Transportbaan of dergelijke inrichting       € 7,55
16 Brug       € 7,55
17 Luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken bij een oppervlakte van ten hoogste 5m2       € 10,45
Voor elke meter boven een oppervlakte van 5m2       € 3,35
18.1 Afmeerpaal in het water met een overschrijding tot 1 meter       € 77,95
18.2 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 1 tot 2 meter       € 143,05
18.3 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 2 tot 3 meter       € 209,30
18.4 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 3 tot 4 meter       € 274,45
19 Kramen/spandoeken e.d. worden gemeten aan de langste zijden € 1,85 € 7,25    
Terrassen op de Grote Markt     € 10,15 € 79,40
Terrassen andere plaatsen     € 5,35 € 47,65