_

Tarieven gemeente Sluis

Tarieven 2016 Belastingen gemeente Sluis
Soort belasting Heffingseenheid Tarief
Onroerende zaakbelasting
Eigenaren woning Woz-waarde 0,1157%
Eigenaren niet-woning Woz-waarde 0,1857%
Gebruikers Woz-waarde 0,1515%
Rioolheffing
Gebruiker, bij waterverbruik:    
0 t/m 300 m3 € 239,20
van >300 t/m 1.000  m3 € 695,25
van >1.000 t/m 2.500  m3 € 1.016,45
van > 2.500 t/m 5.000 m3 € 1.452,75
vanaf >5.000* m3 € 1.452,75
*vermeerderd per m3 boven de 5000m3   € 0,25
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden   € 204,45
Tweepersoonshuishouden   € 251,55
Meerpersoonshuishouden   € 279,70
Vakantiewoningen   € 279,70
Hondenbelasting
1 hond   € 58,50
2e en elke volgende hond   € 108,60
Kennel (kennelregistratie)   € 208,90
Forensenbelasting
2e woning    
minder dan €50.000,- Woz-waarde € 315,25
van €50.000,- tot €100.000,- Woz-waarde € 367,80
van €100.000,- tot €250.000,- Woz-waarde € 499,15
vanaf €250.000,- Woz-waarde € 630,50
Toeristenbelasting
Campings, minicampings, watertoeristen per overnachting per persoon   € 1,15
Hotels, pensions, recreatiewoningen per overnachting per persoon   € 1,20
Niet beroepsmatig verhuurde ruimten per overnachting per persoon   € 1,20
Watertoeristenbelasting
Per persoon per etmaal   € 1,15
Reclamebelasting Per jaar Per maand
Tariefgebied 1 (kern Oostburg) Opp. openbare aankondiging:    
tot 0,1 m2 nihil nihil
van 0,1 m2 tot 15 m2 € 897,00 € 75,00
van 15 m2 tot 25 m2 € 995,55 € 83,00
vanaf 25 m2 € 1.204,63 € 100,00
Tariefgebied 2 (bedrijventerrein Oostburg) Opp. openbare aankondiging:    
tot 0,1 m2 nihil nihil
van 0,1 m2 tot 15 m2 € 717,60 € 60,00
van 15 m2 tot 25 m2 € 799,60 € 65,00
vanaf 25 m2 € 963,65 € 80,00
Precariobelasting
Installaties voor het al dan niet automatisch atappen van motorbrandstoffen, olie,   
lucht of water  
Een aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie, per aftappunt, per jaar € 148,00
Een aftappunt (incl toebehoren) voor lucht of water, per aftappunt, per jaar € 42,30
Een tank voor bewaring van vloeistoffenvoor elke m3 inhoud van de tank, per jaar € 16,90
Terrassen; tarief voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven een terras voor:  
de bebouwde kom Sluis, per m2 per maand € 4,45
Kaai, Spuiplein en Oranjeplein Breskens, per m2 per maand € 3,35
Boul. de Wielingen Cadzand-bad, per m2 per maand € 3,35
Ledelplein, Markt, Erasmusstraa, Raadhuisplein en Eenhoornplantsoen Oostburg,   
per m2 per maand € 2,65
overige locatie, per m2 per maand € 2,25
Incidenteel terras, per dag per 10 m2 € 20,45
Reclameobjecten  
Voor het hebben van reclameborden, uithangborden, verkoopautomaten, lichtbakken,  
lichtreclame, vitrines, lampen of lantaarns met opschrift of reclame e.d., per stuk  
per jaar € 33,60
Overige voorwerpen  
Zonneschermen en luifels, per stuk per jaar € 28,75
Uitgestalde zaken langs en aan gevels, per m2 per jaar € 4,30
Steigers, stellingen, bouwketen, schaftwagens, containers, afbouw- en bouwmaterialen  
of door afrastering t.b.v. de uitvoering van bouw-, verbouw- of onderhoudswerkzaam-  
heden, per m2 per week € 2,10
Een vetvang put, per stuk per jaar € 50,80
Hobbelmachines e.d., per stuk per jaar € 21,30
Voorwerpen t.b.v. een vast standplaats voor de verkoop van waren op één dag per week  
gedurende meerdere weken per jaar:  
* <5 m2, per maand € 36,00
* >5 m2, per maand € 71,95
Voorwerpen t.b.v. een vast standplaats voor de verkoop van waren op ≥2 dagen per week  
gedurende meerdere weken per jaar:  
* <5 m2, per maand € 71,95
* >5 m2, per maand € 143,85
Voorwerpen t.b.v. een incidentele stnadplaats voor de verkoop van waren, per plaats  
per dag, per 4 strekkend meter € 9,10
Voorwerpern t.b.v. een standplaats anders dan voor de verkoop van waren, per 10m2  
per dag € 6,65
Het hebben van maximaal 10 waterfietsen in het kanaal Sluis-Brugge, per jaar € 444,20
Het hebben van voorwerpen t.b.v. attracties bij evenementen zoals snoepkraam, draai-  
molen, schiettent, springkussen, etc., per attractie per dag € 18,30
Het innemen van een standplaats voor circussen, stuntgroepen en tenten (zoals stunt-  
carshows, luchtacrobatiek, bungyjumping, e.d.):  
*Per attractie <100 m2, per dag € 80,60
*Per attractie >100 m2, per dag € 112,05
Het hebben van ondergrondse afvalcontainer, per m3 per jaar € 123,00