_

Tarieven gemeente Goes 2018

Soort belasting Heffingseenheid Tarief
Onroerende zaakbelasting
Eigenaren woning Woz-waarde 0,1468%
Eigenaren niet-woning, woz-waarde Woz-waarde 0,2567%
Gebruikers, woz waarde Woz-waarde 0,1963%
Rioolheffing
Eigenarendeel woning Woz-waarde 0,0405%
Eigenarendeel niet-woning Woz-waarde 0,0435%
Gebruikersdeel woning Woz-waarde 0,0405%
Gebruikersdeel niet-woning Woz-waarde 0,0435%
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden   € 181,20
Meerpersoonshuishouden   € 241,80
Geen personen ingeschreven in het BRP   € 181,20
Hondenbelasting
Per hond   € 50,45
Kennel (kennelregistratie)   € 269,40
Forensenbelasting
Eigenaar 2e woning    
minder dan €103.000,- Woz-waarde € 291,85
van €103.000,- < €116.000,- Woz-waarde € 303,10
van €116.000,- < € 129.000,- Woz-waarde € 318,30
van €129.000,- < € 190.000,- Woz-waarde € 410,50
vanaf €190.000,- of meer Woz-waarde € 456,50
Toeristenbelasting
Per overnachting per persoon    
- in mobiele kampeeronderkomens en stacaravans   € 0,88
- op minicampings   € 0,75
- Overige verblijfsaccommodaties   € 0,95
Watertoeristenbelasting
Per etmaal   € 1,05
Reclamebelasting
Oppervlakte reclame-object

1-1-2018 -

1-7-2018

1-7-2018 -

1-1-2019

tot 0,04 m2 € 0,00 € 0,00
van 0,04 tot 10 m2 € 421,50 € 442,00
van 10 tot 25 m2 € 1.474,50 € 1.546,00
vanaf 25 m2 € 2.948,50 € 3.092,00
Precariobelasting Per dag Per week     Per maand   Per jaar        
Algemeen tarief        
1. Voorwerpen voor zover het bijzonder tarief niet van toepassing is   € 7,00 € 17,50 € 70,00
Bijzonder tarief        
2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is   € 0,50 € 1,25 € 8,75
2.2 Indien voorwerpen bedoeld onder 2.1 worden aangetroffen tbv bouwwerken in een bestemmingsplan of een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan   € 0,40 € 0,80 € 3,50
2.3 Schutting of omkasting van bouw- en daarmee samenhangende werken, alsmede voor het   € 2,25    
hebben van een steiger, hieronder te verstaan 2 of meer schragen of ladders onderling door    € 4,25    
een of meer planken verbonden, wanneer de schutting, omkasting of steiger in het geheel lang is   € 6,40    
3. Schut, schoor of paal   € 0,90 € 3,55 € 7,10
4. Windscherm     € 7,75  
5. Rijwielhek, rijwielstandaard of dergelijk voorwerp     € 1,70  
6. Draden, buizen, kabels     € 0,75 € 3,45
7. Tank in de grond ter bewaring van vloeistoffen, anders bedoeld dan onder 8. en 9.       € 15,95
8. Bezink- of vergaarput in de grond       € 7,75
9. Voorwerpen verband houdende met een installatie voor de levering van benzineof andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water        
9.1 Vast aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie       € 156,35
9.2 Verplaatsbaar aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie       € 31,10
9.3 Aftappunt voor lucht en water       € 15,55
9.4 Vulput       € 4,95
9.5 Tank voor benzine, olie, gas of andere brandstoffen       € 22,75
9.6 Leiding (<20m / vanaf 20m)       €3,20 / €1,70
10 Automatisch verkooptoestel       € 71,05
11 Hijsbalk       € 15,55
12 Bord, lichtbalk, uithangbord, uithangteken, gevelbord, gevelplaat of andere tot reclamedoeleinden gebezigde voorwerpen indien de grootste afmeting van het voorwerp bedraagt:     € 3,35 € 31,90
Voor elke meter boven de eerste meter     € 1,70 € 16,05
13.1 Zonnescherm of markies met handelsdoeleinden       € 7,75
13.2 Zonnescherm of markies zonder handelsdoeleinden       € 3,20
14 Spandoek   € 10,65 € 21,50 € 50,35
15 Transportbaan of dergelijke inrichting       € 7,70
16 Brug       € 7,70
17 Luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken bij een oppervlakte van ten hoogste 5m2       € 10,65
Voor elke meter boven een oppervlakte van 5m2       € 3,40
18.1 Afmeerpaal in het water met een overschrijding tot 1 meter       € 79,45
18.2 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 1 tot 2 meter       € 145,80
18.3 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 2 tot 3 meter       € 213,30
18.4 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 3 tot 4 meter       € 279,65
19 Kramen/spandoeken e.d. worden gemeten aan de langste zijden € 1,85 € 7,40    
Terrassen op de Grote Markt     € 10,35 € 80,90
Terrassen andere plaatsen     € 5,45 € 48,55