_

Tarieven gemeente Sluis 2018

Soort belasting Heffingseenheid Tarief               
Onroerende zaakbelasting
Eigenaren woning Woz-waarde 0,1123%
Eigenaren niet-woning Woz-waarde 0,2037%
Gebruikers Woz-waarde 0,1661%
Rioolheffing
Gebruiker, bij waterverbruik: Oppervlakte  
0 t/m 300 m3 € 251,35
van >300 t/m 1.000  m3 € 730,45
van >1.000 t/m 2.500  m3 € 1.067,90
van > 2.500 t/m 5.000 m3 € 1.526,30
vanaf >5.000* m3 € 1.526,30
*vermeerderd per m3 boven de 5000m3   € 0,25
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden   € 188,60
Tweepersoonshuishouden   € 232,05
Meerpersoonshuishouden   € 258,05
Vakantiewoningen   € 258,05
Hondenbelasting
1 hond   € 60,00
2e en elke volgende hond   € 111,30
Kennel (kennelregistratie)   € 214,15
Forensenbelasting
2e woning    
€50.000,- of minder Woz-waarde € 331,95
meer dan €50.000 < €100.000 Woz-waarde € 387,30
€100.000 < €250.000 Woz-waarde € 525,60
vanaf €250.000 Woz-waarde € 663,95
Toeristenbelasting
Campings en kampeerboerderijen per overnachting per persoon   € 1,20
Hotels, pensions, vakantieonderkomens per overnachting per persoon   € 1,35
Niet beroepsmatig verhuurde ruimten per overnachting per persoon   € 1,35
Watertoeristenbelasting
Per persoon per etmaal   € 1,20
Reclamebelasting Per jaar Per maand
Tariefgebied 1 (kern Oostburg) Opp. openbare aankondiging:    
tot 0,1 m2 nihil nihil
van 0,1 m2 tot 15 m2 € 919,55 € 77,00
van 15 m2 tot 25 m2 € 1.024,70 € 85,00
vanaf 25 m2 € 1.234,90 € 103,00
Tariefgebied 2 (bedrijventerrein Oostburg) Opp. openbare aankondiging:    
tot 0,1 m2 nihil nihil
van 0,1 m2 tot 15 m2 € 735,65 € 61,00
van 15 m2 tot 25 m2 € 819,70 € 68,00
vanaf 25 m2 € 987,90 € 82,00
Precariobelasting
Installaties voor het al dan niet automatisch atappen van motorbrandstoffen, olie, lucht of water  
Een aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie, per aftappunt, per jaar € 151,70
Een aftappunt (incl toebehoren) voor lucht of water, per aftappunt, per jaar € 43,40
Een tank voor bewaring van vloeistoffenvoor elke m3 inhoud van de tank, per jaar € 17,30
Terrassen; tarief voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven een terras voor:  
de bebouwde kom Sluis, per m2 per maand € 4,55
Kaai, Spuiplein en Oranjeplein Breskens, per m2 per maand € 3,45
Boul. de Wielingen Cadzand-bad, per m2 per maand € 3,45
Ledelplein, Markt, Erasmusstraat, Raadhuisplein en Eenhoornplantsoen Oostburg,   
per m2 per maand € 2,75
overige locatie, per m2 per maand € 2,35
Incidenteel terras, per dag per 10 m2 € 20,95
Reclameobjecten  
Voor het hebben van reclameborden, uithangborden, verkoopautomaten, lichtbakken,lichtreclame, vitrines, lampen of lantaarns met opschrift of reclame e.d., per stuk per jaar  € 34,45
Overige voorwerpen  
Zonneschermen en luifels, per stuk per jaar € 29,45
Uitgestalde zaken langs en aan gevels, per m2 per jaar € 4,40
Steigers, stellingen, bouwketen, schaftwagens, containers, afbouw- en bouwmaterialen of door afrastering t.b.v. de uitvoering van bouw-, verbouw- of onderhoudswerkzaamheden, per m2 per week € 2,20 
Een vetvang put, per stuk per jaar € 52,10
Hobbelmachines e.d., per stuk per jaar € 21,80
Voorwerpen t.b.v. een vast standplaats voor de verkoop van waren op één dag per week gedurende meerdere weken per jaar:  
* <5 m2, per maand € 36,90
* >5 m2, per maand € 73,75
Voorwerpen t.b.v. een vast standplaats voor de verkoop van waren op ≥2 dagen per week gedurende meerdere weken per jaar:  
* <5 m2, per maand € 73,75
* >5 m2, per maand € 147,45
Voorwerpen t.b.v. een incidentele stnadplaats voor de verkoop van waren, per plaats per dag, per 4 strekkend meter  € 9,30
Voorwerpern t.b.v. een standplaats anders dan voor de verkoop van waren, per 10m2 per dag  € 6,85
Het hebben van maximaal 10 waterfietsen in het kanaal Sluis-Brugge, per jaar € 455,35
Het hebben van voorwerpen t.b.v. attracties bij evenementen zoals snoepkraam, draaimolen, schiettent, springkussen, etc., per attractie per dag € 18,80
Het innemen van een standplaats voor circussen, stuntgroepen en tenten (zoals stuntcarshows, luchtacrobatiek, bungyjumping, e.d.):  
*Per attractie <100 m2, per dag € 82,60
*Per attractie >100 m2, per dag € 114,85
Het hebben van ondergrondse afvalcontainer, per m3 per jaar € 126,10