Tarieven waterschap

De tarieven voor 2016 staan weergegeven in de onderstaande tabel. Ter vergelijking vindt u er ook de tarieven van 2012, 2013, 2014 en 2015.

  

Soort belasting Heffingseenheid 2014  2015 2016 2017
Watersysteemheffing ingezetenen woonruimte € 82,14 € 83,76 € 94,34 € 99,58
Watersysteemheffing ongebouwd hectare € 61,54 € 63,42 € 72,60 € 75,12
Watersysteemheffing natuurterreinen hectare € 4,86 € 5,09 € 7,85 € 8,16
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde 0,0581% 0,0611% 0,05815% 0,0584%
Zuiveringsheffing vervuilingseenheid € 54,18 € 55,55 € 55,72 € 57,61
Verontreinigingsheffing  vervuilingseenheid € 54,18 € 55,55 € 55,72 € 57,61
Openbare verharde wegen hectare €123,08 €126,84 €145,20 € 150,24

 

Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.