_

Tarieven waterschap

De tarieven voor 2018 staan weergegeven in de onderstaande tabel. Ter vergelijking vindt u er ook de tarieven van 2015, 2016 en 2017.

  

Soort belasting Heffingseenheid  2015 2016 2017 2018
Watersysteemheffing ingezetenen woonruimte € 83,76 € 94,34 € 99,58 € 105,22
Watersysteemheffing ongebouwd hectare € 63,42 € 72,60 € 75,12 € 77,76
Watersysteemheffing natuurterreinen hectare € 5,09 € 7,85 € 8,16 € 7,69
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde 0,0611% 0,05815% 0,0584% 0,0583%
Zuiveringsheffing vervuilingseenheid € 55,55 € 55,72 € 57,61 € 58,26
Verontreinigingsheffing  vervuilingseenheid € 55,55 € 55,72 € 57,61 € 58,26
Openbare verharde wegen hectare €126,84 €145,20 € 150,24 € 155,52

 

Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.