WOZ-waarde inzien

WOZ-waarde van woningen nu in te zien via landelijk WOZ-waarde loket

Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waardes van alle woningen openbaar. Iedereen kan vanaf dat moment de WOZ-waarde van willekeurige woningen in Nederland bekijken en met elkaar vergelijken. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de gemeenten vastgestelde waarden. U kunt de WOZ-waardes opzoeken via de website https://www.wozwaardeloket.nl.

Alleen de WOZ-waarde

Alleen de voor 2016 geldende WOZ-waarde (met peildatum 1-1-2015) van een woning wordt getoond. Vanaf eind februari 2017 zijn de nieuwe waarden met peildatum 1-1-2016 te raadplegen. Andere gegevens zoals de eigenaar, de verkoopprijs of taxatieverslag van de woning worden niet getoond.