_

De naam die op de aanmaning staat vermeld, is mij niet bekend

Mogelijk is de aanmaning bestemd voor de vorige gebruiker of eigenaar van uw woning/bedrijfspand. U wordt verzocht de aanmaning te retourneren met de vermelding op de enveloppe dat de aanmaning niet voor u bestemd is.