_

Ik heb een machtiging voor automatische incasso afgegeven en krijg alsnog een aanmaning

Mogelijk heeft u meerdere aanslagen ontvangen en niet voor alle aanslagen een machtiging afgegeven. Neem contact op met afdeling Innen via t. 088-9995800.