_

Waarom krijg ik niet eerst een kosteloze herinnering?

In de Invorderingswet 1990 is niets bepaald over het verzenden van een een kosteloze herinnering. Overheden mogen meteen een aanmaning sturen wanneer u niet op tijd heeft betaald. Daarbij mogen kosten in rekening worden gebracht, zoals die staan vermeld in de Kostenwet. Dit is anders in de relatie tussen een bedrijf en consument. Daarvoor gelden andere regels, namelijk die van de Consumentenwet. 

 

Wij willen natuurlijk graag dat u op tijd betaalt. Op de aanslag staan de vervaldagen duidelijk vermeld. Het verzenden van kosteloze herinneringen kost veel geld. Wij zijn van mening dat deze kosten moeten worden gedragen door de burger die niet op tijd heeft betaald.